ODPOVEDANO! DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

E sekcijapzzv@gmail.com
Datum & čas

12/3/2020

00:00

Lokacija

Debeli rtič

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Glede na situacijo, ki je nastala v zvezi s korona virusom in priporočili MZ je izvršilni odbor strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji na korespondenčni  seji   8.3.2020 sprejel sklep, da se strokovno srečanje Družinska obravnava za zdrav življenjski slog iz 12.3.2020 prestavi na jesen.

Dan bomo določili naknadno glede na epidemiološke razmere v državi.

Vljudno vas prosimo za razumevanje.

Veseli bomo, če se boste lahko udeležili tudi srečanja, ki ga bomo organizirali 4. junija, ko bodo tudi volitve za novega predsednika in člane izvršilnega odbora  sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji.

Prijazen pozdrav,

Majda Šmit,
predsednica strokovne sekcije
v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

08.00 - 08.50

Prihod in registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Uvodni pozdrav

1. Sklop: Moderator: Sanja Vrbovšek

09.15 - 09.35

Kaj pomeni Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 za delo na področju zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov? Katja Povhe Jemec, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

09.35 - 09.55

Kako izvajanje vzgoje za zdravje v šolskem okolju naslavlja nezdrave življenjske navade otrok in mladostnikov? Katja Štajner, dipl. m.s., ZD Piran; Irena Žerjal, učiteljica razrednega pouka, OŠ Sečovlje, Sara Hercog , učiteljica razrednega pouka, OŠ Sečovlje

09.55 - 10.15

Učenje otrok o zdravi prehrani s pomočjo igralnih kart, družabnih iger in risb Barbara Ozbič Kirijakopulos, uni.dipl.inž.živil.tehnol., dietetičarka, ZD Ormož

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 10.50

Odmor

2. Sklop: Moderatorica: Andreja Kvas

10.50 - 11.50

Izvajanje družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti v Centrih za krepitev zdravja Tadeja Bizjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg., ZD Piran; višji pred. Naša Vidnar, dipl. m.s., univ. dipl. org, ZD Maribor, Andreja Bavčer, dipl.m.s., ZD Nova Gorica

11.50 - 12.20

Timski pristop obravnave prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov Breda Franetič Prunk, dr. med., spec. šolske medicine, Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS, Debeli rtič

12.20 - 12.50

Obravnava otroške debelosti v Centru za zdravljenje otrok Šentvid pri Stični Ksenija Pavc Mikec, mag. zdrav. nege, dipl. m. s., ZD Novo mesto, doc. dr. Ruža Pandel

12.50 - 13.05

Razprava

13.05 - 14.05

Kosilo

3. Sklop: Moderator: Tadeja Bizjak

14.05 - 14.35

Kako poteka obravnava otrok s prisotno debelostjo na Pediatrični kliniki? doc. dr. Primož Kotnik, dr. med., spec. ped., Pediatrična klinika Ljubljana

14.35 - 15.05

Trženje nezdrave hrane in pijač otrokom in mladostnikom prof. dr. Igor Pravst, univ.dipl.kem., Inštitut za nutricionistiko

15.05 - 15.20

Razprava

15.20 - 15.30

Zaključne misli in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta, plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razlika do polne cene se krije iz naslova plačanih članarin. (Vključuje prehrano med odmori in recenzirani zbornik srečanja).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 – 12032020.

Kotizacija se lahko poravna po prejetju računa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Prijave

Prijave potekajo preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 10.3. 2020 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije po e-pošti: Majda Šmit sekcijapzzv@gmail.com

Programski odbor:  Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar,  Andreja Kvas, Ksenija Noč, Majda Šmit, Sanja Vrbovšek.
Organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar,  Andreja Kvas, Mirna Nemanič Ksenija Noč, Renata Škrget, Majda Šmit, Boštjan Viher, Sanja Vrbovšek