Oglašujte v Obzorniku zdravstvene nege

OGLASI V OBZORNIKU ZDRAVSTVENE NEGE

NETO CENA Z DDV
ČETRTINA STRANI 81,96 € 100,00€
POLOVICA STRANI 163,93 € 200,00 €
CELA STRAN 327,86 € 400,00 €