AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Simpozij 2020

Spoštovani,

Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. Osrednja strokovna prireditev v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki združuje največjo poklicno skupino v zdravstvu (več kot 16.500 medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev negovalcev), bomo obeležili s 17. simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo 27. novembra v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. Pod motom

»Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«

bomo združili bogate vsebine tujih in domačih predavateljev, s katerimi želimo poudariti, da so medicinske sestre in babice ključnega pomena za zagotavljanje zdravstvenega varstva lokalno in globalno. Medicinske sestre in babice zaradi svoje edinstvene vloge – skrbi za ljudi neprecenljivo prispevajo k zdravju ljudi po vsem svetu. Prav zaradi tega je prav, da postanejo odmeven glas tudi v zdravstveni politiki.
Izjemnim plenarnim predavanjem bodo sledile učne delavnice, kjer se bodo udeleženci izpopolnjevali v veščinah, ki zagotavljajo varne delovne pogoje in preprečujejo neželene dogodke. Pestrost dveh simpozijskih dni bodo dopolnili številni razstavljavci.
Znanje je tisto, ki medicinskim sestram in babicam zagotavlja, da svoje delo izvajamo varno, kakovostno in z veliko mero odgovornosti tako za paciente kot lastno poklicno skupino.
Vabimo vas, da se nam na simpoziju pridružite in z nami delite znanje in izkušnje.

Monika Ažman, predsednica