Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

Simpozij 2020

17. simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom

» Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«

je potekal 11. in 12. maja 2020, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju.