Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

Simpozij 2014

14. simpozij zdravstvene in babiške nege 2014 z naslovom

»E ZDRAVJE IN DOKUMETACIJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI«

je potekal 12. maja 2014, v Cankarjevem domu, Ljubljani.

Utrinki iz Simpozija