AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Izobraževanja

Aktualno
19/1/2021
PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME
znak
21/1/2021
CEPLJENJE PROTI SARS – COV-2- IMAMO ZDRAVSTVENI DELAVCI ZARES DOVOLJ INFORMACIJ?
znak
21/1/2021
Celostni vpliv pandemije Covid-19 na ginekološko porodniško področje
22/1/2021
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: modul licenca
znak
26/1/2021
PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME
znak
27/1/2021
PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA
znak
Filtriraj obdobje:

21/1

2021
Zbornica - Zveza, Ministrstvo za zdravje RS in UKC Ljubljana

CEPLJENJE PROTI SARS – COV-2- IMAMO ZDRAVSTVENI DELAVCI ZARES DOVOLJ INFORMACIJ?

17/12

2020
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: MODUL LICENCA

15/12

2020

14/12

2020
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Novi pristopi k obravnavi bolnikov s kroničnimi respiratornimi obolenji v Covid-19 razmerah

12/12

2020
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego, 1.del z mednarodno udeležbo