Delna evakuacija bolnikov v primeru požara v bolnišnici

Delna evakuacija bolnikov v primeru požara v bolnišnici

Zaposleni v Službi za varnost in zdravje pri delu (SVZD) z gasilsko enoto Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL), so v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi v UKCL, posneli film o Delni evakuaciji bolnikov v primeru požara v bolnišnici v Očesni kliniki UKCL. Film bo služil kot pomoč vsem zaposlenim v UKCL pri usposabljanju in je prikaz pravilne delne evakuacije bolnikov v primeru požara ali drugega izrednega dogodka. Film je dostopen na YouTube in Intranetni strani UKCL.

Tovrstnega izobraževalnega filma, v Sloveniji in sosednjih državah trenutno še ni javno dostopnega.

Pred tem smo, prav tako v izobraževalne namene, že posneli dobro sprejeti film, ki prikazuje in opisuje enega izmed možnih načinov obveščanja v primeru požara, gašenja in izvedbe postopne evakuacije bolnikov v bolnišnici. Film je prav tako dostopen na YouTube

Zaposleni v SVZD z gasilsko enoto UKCL izvedejo z zaposlenimi v UKCL približno 150 požarnih in evakuacijskih vaj letno. Vaje se izvajajo za nemedicinsko osebje 1 x letno, za medicinsko osebje pa 4 x letno.

Dobro usposobljeni zaposleni oz. osebje je ključnega pomena za uspešno posredovanje v primeru potrebe po evakuaciji. Tovrstni filmi pa so učinkovito gradivo, namenjeno teoretičnemu usposabljanju za evakuacijo bolnikov v naši in drugih bolnišnicah.

Zapisala:
Rudi Bunc, mag. var., dipl. var. inž., vodja SVZD
Sebastjan Šenk, inž. vok., vodja GE

Foto:
Ivan Marjanović