Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 13.12.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 09.11.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 12.12.2019
Kakovostno in varno delo v psihiatriji Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2019
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 27.11.2019
Otrok v intenzivni negi in terapiji - I UKC Maribor, Klinika za pediatrijo 14.11.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 07.12.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 29.11.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.11.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.10.2019
Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent 26.11.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 13.11.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 18.12.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 08.01.2020
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 12.02.2020
Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 08.11.2019
Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 03.12.2019
Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 08.11.2019
Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2019

Strani