Strokovna srečanja

Naslov Organizatorrazvrsti naraščajoče Datum Canceled
“Krepitev ODNOSOV” pri oskrbi bolnikov in v kolektivu Zavod za napredne študije Delta 25.10.2019
Otrok v intenzivni negi in terapiji - I UKC Maribor, Klinika za pediatrijo 14.11.2019
Kakovostno in varno delo v psihiatriji Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje gastroenterologije Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 07.11.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola – področje transfuzijske medicine Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 08.11.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje otorinolaringologije Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 29.11.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje kardiologije Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 06.12.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 27.11.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 07.12.2019
10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani: Izzivi na področju bolnikov s kronično rano Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 18.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 09.11.2019
Stopnja prehranjenosti pomurskih pacientov s pogostimi kroničnimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 19.11.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 08.11.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 29.11.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 25.10.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 16.12.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 25.11.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.11.2019

Strani