Strokovna srečanja

Naslov Organizatorrazvrsti padajoče Datum Canceled
Duševno zdravje - depresija Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.11.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2019
Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 03.12.2019
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.12.2019
Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.10.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.10.2019
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.09.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 23.09.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 25.11.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 08.11.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 09.11.2019
10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani: Izzivi na področju bolnikov s kronično rano Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 18.10.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 07.12.2019
Stopnja prehranjenosti pomurskih pacientov s pogostimi kroničnimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 19.11.2019
Spoznajmo revmatične bolezni Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z DMSBZT Ptuj Ormož 26.09.2019
Golniški simpozij 2019 - Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni) Klinika Golnik - Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 11.10.2019
Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2019
Kakovostno in varno delo v psihiatriji Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019

Strani