Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje gastroenterologije Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 07.11.2019
Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim centralnim venskim katetrom s podkožnim prekatom - vensko valvulo in centralnim perifernim venskim katetrom pri bolniku z rakom Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 07.11.2019
Stigmatizacija – pot do diskriminacije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.11.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola – področje transfuzijske medicine Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 08.11.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 08.11.2019
Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 08.11.2019
Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 08.11.2019
Spirometrija in inhalacijska zdravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 08.11.2019
5. Jesenska pediatrična šola: PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor 09.11.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 09.11.2019
ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 13.11.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 13.11.2019
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 14.11.2019
Otrok v intenzivni negi in terapiji - I UKC Maribor, Klinika za pediatrijo 14.11.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.11.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.11.2019
Pogoste in redke nevrološke bolezni Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji 15.11.2019
Stopnja prehranjenosti pomurskih pacientov s pogostimi kroničnimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 19.11.2019
Obravnava anafilaksije v praksi in na terenu, ter vzpostavitev alternativne žilne poti z intraosalnim pristopom Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.11.2019
8. Majhnov dan: Celjski dan družinske medicine: Aktualno v družinski medicini Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini v sodelovanju z drugimi 21.11.2019

Strani