Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datumrazvrsti padajoče Canceled
Dojenje pomemben začetek življenja Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 16.10.2019
Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2019
Življenje- najpomembnejša vrednota Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 17.10.2019
10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani: Izzivi na področju bolnikov s kronično rano Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 18.10.2019
Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 18.10.2019
Kakovostno in varno delo v psihiatriji Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 18.10.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije Program 08.30 - 19.10.2019
Izzivi patronažnega varstva pri obravnavi sterejše osebe v domačem okolju in podoba medicinske sestre v patronažnem varstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 23.10.2019
Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 23.10.2019
Urgentni pacient - več kot samo zdravstvena obravnava Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 24.10.2019
2. IZOBRAŽEVALNI DAN BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ BGP Kranj 25.10.2019
“Krepitev ODNOSOV” pri oskrbi bolnikov in v kolektivu Zavod za napredne študije Delta 25.10.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 25.10.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.10.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 29.10.2019

Strani