Zgodovina endokrinološke dejavnosti v zdravstveni negi s slavnostno akademijo ob 30. obletnici ustanovitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
05.10.2018 - 09:00 do 06.10.2018 - 13:00
Lokacija: 
Hotel Four Points, Ljubljana

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Program

Petek, 5. oktober 2018

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.20 Nagovor predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman
09.20 - 09.50 Nagovor ustanoviteljic strokovne sekcije Duške Vreg in Irene Poljšak

I. sklop

09.50 - 10.30 Strokovna in topla beseda v dobro pacienta, Darinka Klemenc
10.30 - 11.00 Sekcija MS in ZT v endokrinologiji skozi 30 let, Jana Klavs
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.00 Zdravilna moč besede, dr. Veronika Podgoršek
13.00 - 14.00 Kosilo

II. sklop

14.00 - 14.30 Endokrinološka zdravstvena nega na Pediatrični kliniki skozi čas, Ana Gianini
14-30 - 15.00 Prehrana bolnika s sladkorno boleznijo skozi čas, Jože Lavrinec
15.00 - 15.30 Edukacija zadnjih trideset let, Milenka Poljanec Bohnec
15.30 - 16.00 Zdravljenje sladkorne bolezni v času nosečnosti skozi čas, Melita Cajhen
16.00 - 16.30 Endokrinološke bolezni in zdravstvena nega skozi čas, Elizabeta Stepanović
16.30 - 17.00 Odmor

III. sklop

17.00 - 17.30 Terapija in edukacija od leta 1921 - 2018, Klara Peternelj
17.30 - 18.00 Samokontrola zadnjih 30 let, Mateja Tomažin Šporar, Melita Mušič
18.00 - 18.30 Diabetična noga - razvoj v Sloveniji, Mira Slak
19.00            Večerja

Sobota, 6. oktober 2018

09.00 - 09.20 Diabetološke ambulante na Gorenjskem, Sonja Mušič
09.20 - 09.40 Diabetološke ambulante osrednje Slovenije, Jana Klavs
09.40 - 10.00 Razvoj diabetološke dejavnosti na Štajerskem, Silvija Skrivarnik
10.00 - 10.20 Diabetologija Primorske, Klara Peternelj
10.20 - 10.40 Dolenjske diabetološke ambulante, Andreja Žnidaršič
10.40 - 11.00 Odmor
11.30 - 13.00 Delavnice na temo nefarmakološkega zdravljenja (higiena duha, prehrana, gibanje, …) vodita Silvija Skrivarnik in Sonja Mušič

Splošne informacije

Cilj izobraževanja:

  • nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2 in ostalih endokrinoloških bolezni
  • pregled zgodovine razvoja endokrinološke dejavnosti v zdravstveni negi
  • delavnice na temo zdrav življenjski slog
  • spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj

Izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in ostalim zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z endokrinološkimi boleznimi.

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi.

Prijava

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€). V kotizacijo je vštet almanah ob obletnici ustanovitve sekcije, kosilo, prijetna večerja, nočitev in osvežitve ob odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-05102018. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/519-229 ali e-pošti janaklavs@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.
Namestitev
Prijavo za nočitve je obvezno potrebno sporočiti na mail: mateja.tomazin.sporar@siol.net. Število nočitev je omejena.

Programsko organizacijski odbor:
Sonja Mušič , Silvija Skrivarnik, Ana Gianini, Klara Peternelj, Andreja Žnidaršič, Mateja Bahun, Mira Slak, Milenka Poljanec Bohnec, Elizabeta Stepanović, Barbara Žargaj, Vanja Kosmina Novak, Mateja Tomažin Šporar, Melita Cajhen, Jana Klavs

Prisrčno vabljeni!