Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
15.06.2018 - 08:30 do 16.06.2018 - 13:15
Lokacija: 
Moravske Toplice, Hotel Terme Vivat
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Program

Petek, 15. 6. 2018

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravne besede, Majda Šmit, dipl. m. s., predsednica sekcije

1. Sklop:
Moderatorica: Sandra Gaber Flegar, dipl. m. s,  mag. zdr. nege

09.10 - 09.55 Skrb za zdravo ustno votlino – zdrava prebava se začne v ustih:pomen zobozdravstvene preventive v šoli za starše, pri zdravem hujšanju in vključevanju v ranljive skupine, Boris Egić, dr. dent. med., spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva, Andreja Kos, dipl. m. s. in Maja Koudila, dipl. m. s., ZD Murska  Sobota
09.40 - 10.25 Podpora mamicam pri uvajanju mešane prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja za dojenčke, Nataša Kocjan, dipl. m. s. in Cvetka Lorger Rekič, viš. med. ses., ZD Piran          
10.25 - 10.55 Prehrana za osnovnošolce, Tamara Kofol, dipl. m. s., ZD Nova Gorica
10.55 - 11.05 Razprava       
11.05 - 11.25 Odmor

II. Sklop:
Moderatorica: doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

11.25 - 12.25 Predstavitev, ki vžge!, Klemen Belhar, univ. dipl. teolog
12.25 - 13.25 Pomen bontona, javna podoba, se znamo obnašati?, Bojana Košnjek, univ. dipl. geografinja, prof. zgodovine
13.25 - 13.35 Razprava
13.35 - 14.35 Odmor za kosilo

III. Sklop:
Moderatorica: Tadeja Bizjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

14.35 - 15.05 Zdravo hujšanje, Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet., NIJZ
15.05 - 15.35 Zdravstveno vzgojno delo v lokalni skupnosti s primeri dobre prakse, Slavica Mencingar, dipl. m. s., ZD Gornja Radgona
15.35 - 16.05 Prehransko svetovanje diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine, Metka Žitnik, dipl. m. s., ZD Ljubljana, enota Vič Rudnik
16.05 - 16.35 Prehrana pri sladkorni bolezni, Zorancho Trpkovski, dr. med., spec., SB Murska Sobota
16.35 - 16.45 Razprava in zaključek prvega dne srečanja
20.00 Skupna večerja

Sobota, 16. 6. 2018

I. Sklop:
Moderatorica: Mirna Nemanič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

08.00 - 08.30 Registracija
08.30 - 09.00 Psihološka priprava na porod in starševstvo, Manca Korenčič, univ. dipl. psih.
09.00 - 09.45 Duševno zdravje mladih in preventivni program To sem jaz kot primer dobre prakse, Alenka Tacol, univ. dipl. psih.
09.45 - 10.15 Sprejetost psihoedukativnih delavnic in dobra praksa dela z zdravljenimi alkoholiki v Zdravstvenem domu Ljutomer, Danijela Kutnjak, dipl. m. s., ZD Ljutomer
10.15 - 10.45 Napetosti se lahko »otresem« z vizualizacijo (praktična izvedba), Sandra Gaber Flegar, dipl. m. s., mag. zdr. nege, ZD Murska Sobota
10.45 - 10.55 Razprava
10.55 - 11.25 Odmor

II. Sklop:
Moderatorica: Majda Šmit, dipl. m. s.

11.25 - 12.10 Predstavitev “SOPA“ – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, Jasmina Črnko Papić, univ. dipl. etnol. in kult. antrop., MRes in Health Research (UK), NIJZ OE Murska Sobota
12.10 - 12.40 Preventivno svetovanje dipl. m. s. v ambulanti družinske medicine glede tveganega in škodljivega pitja alkohola, Boštjan Viher, dipl. zn., ZD Ormož
12.40 - 13.00 Predstavitev projekta "Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS" Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno  kontrolo (SZOTK)
13.00 - 13.15 Razprava ter zaključek seminarja

Splošne informacije

Programski in organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, doc. dr. Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata Škerget, Majda Šmit, Boštjan Viher, asist. Sanja Vrbovšek.
Program je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z DDV znaša 380 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obve-znosti, se prizna 50% popust in znaša 190 €); vključuje prehrano med odmori in večerjo.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 – 16062018 s pripisom »Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji«.

Prijave

Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 11. 6. 2018 oziroma do zasedenosti prostih mest.
Udeležba na strokovnem srečanju je omejena na 100 udeležencev.

Dodatne informacije

Hotelska namestitev: Terme Vivat, hotel Vivat****Superior
Za rezervacije sob naj udeleženci seminarja pokličejo v Kontaktni center na tel. št.: (02) 538 21 04 ali (02) 538 21 05 ali si sobe rezervirajo po elektronski pošti; iris.lanscak@vivat.si s kodo: SEKCIJA PROMOCIJA ZDRAVJA.

Hotel Vivat****Superior, cena po osebi v  Dvoposteljni sobi, nočitev z zajtrkom 49.90 €  ali polpenzion 59.90 €.

Dodatne informacije: Majda Šmit, E: majda.smit@gmail.com, T: 041 913 498

Majda Šmit, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester
v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji