Zdravstvena nega ginekoloških pacientk

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
15.02.2018 - 15:00 do 18:45
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14

Program

15.00 - 15.15 Registracija udeležencev seminarja
15.15 – 15.45 Urgentna stanja v ginekologiji, as.dr. Andrej Zore, dr. med.
15.45 – 16.10 Obravnava pacientke z bolečinami v urgentni ginekološki ambulanti, Žiga Aleksić, dipl.zdrav.
16.10 - 16.40 Zdravstena nega pacientk, sprejetih na urgentni oddelek, Ana kokelj, dipl.bab.
16.40 - 17.00 Odmor
17.00 - 17.30 Obravnava pacientke s krvavitvijo v urgentni ginekološki ambulanti, Milena Osredkar, dipl.m.s.
17.30 - 18.00 Spolno prenosljive bolezni – genitalni herpes, Katarina Žabkar, dipl.bab.
18.00 - 18.20 Psihična podpora pacientki po neuspeli nosečnosti, Marjeta Windschnurer, dipl.m.s.
18.20 - 18.45 Diskusija

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientk v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Nada Vigec, Maja Vidrih.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Število mest je omejeno do 30. NI kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 10. 02. 2018, do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:              Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                               Đurđa Sima