Zdrava usta za zdravo telo

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Termin: 
05.04.2019 - 08:30 do 06.04.2019 - 12:30
Lokacija: 
Grand hotel Primus Terme Ptuj

Program

Petek, 5. 4. 2019
08.30 - 10.00 Registracija udeležencev
09.45 - 10.00 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem
10.00 - 10.15 Predstavitev aktivnosti sekcije, Marina Čok, predsednica sekcije
I. SKLOP moderatorki:  Loti Hreščak, Irena Šumer
10.15 - 11.15 OBRAVNAVA OBSTRUKTIVNE SPALNE APNEJE V OKVIRU DENTALNE MEDICINE, Prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.  
11.15 - 11.45 GDPR - MOJI PODATKI SO MOJA LAST, Dr. Marko Zebec Koren, univ. dipl. soc., pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov         
11.45 - 12.30 ODMOR
12.30 -  13.00 SLADKORNA BOLEZEN IN USTNO ZDRAVJE, Primož Brovč, dipl. zdrav., mag. vzg. in men. v zdr.
13.00 - 13.30 NUJNA STANJA V MAKSILOFACIALNI KIRURGIJI, Asist. Žiga Kovačič, dr. dent. med., oralni kirurg
13.30 - 14.00 NACIONALNI PROTOKOLI, Valerija Skopec, dipl. m. s.
14.00 - 15.00 ODMOR
II. SKLOP moderatorki: Maja Koudila, Sanda Šifkovič
15.00 - 15.45 VADBA MIŠIC MEDENIČNEGA DNA - TEORETIČNE OSNOVE, Mag. Darija Šćepanović, viš. fizio., viš. pred. 
15.45 - 16.15 SESTAVINE ZOBNIH PAST, Asist. Nina Poljšak, mag. farm.
16.15 - 17.00 IZOBRAŽEVALNI SISTEM V SKANDINAVIJI, Marina Čok, m. s.
20.30 SKUPNO DRUŽENJE Z ZABAVO

Sobota, 6. 4. 2018
III. SKLOP moderatorki: Damjana Grubar, Andreja Turk
09.00 - 09.30 SP. TOTALNA PROTEZA NA ZOBNIH VSADKIH, Asist. Jure Jamšek, dr. dent. med.
09.30 - 10.00 USTNA HIGIENA PRI NOSEČNICAH IN OTROCIH Neja Jurjec, dr. dent. med.
10.00 - 10.30 ODMOR
10.30 -  11.30 PREHRANA IN USTNO ZDRAVJE, Tanja Črešnovar, dipl. diet.
11.30 - 12.00 POMEN PRAVOČASNEGA ZDRAVLJENJA VNETNIH REVMATIČNIH BOLEZNI: KAMPANIJA »NE ODLAŠAJ POVEŽI SE ŽE DANES«, Milena Pavič Nikolič, dipl. med. s., mag. zdr. nege 
 12.00 - 12.30 Razprava, zaključne misli seminarja - podelitev potrdil

Splošne informacije

Programski odbor:  Marina Čok, Loti Hreščak in Damjana Grubar.
Organizacijski odbor: Marina Čok, Damjana Grubar, Andreja Turk, Loti Hreščak, Irena Šumer, Maja Kaudila, Vanja Kovačič, Sanda Šifkovič in Manuela Kaloh.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 320 € z DDV, za člane Zbornice - Zveze , ki imajo poravnane članske obveznosti, so opravičeni do 50 % popust in znaša 160 € z DDV (razliko do polne cene sekcije krijejo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Zbornica - Zveza bo poslala račun za kotizacijo po zaključenem seminarju!
Licenčne in pedagoške točke: Strokovno srečanje je v postopku licenčnega in pedagoškega vrednotenja točk pri Zbornici - Zvezi.
Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in osebno izkaznico.

Prijave

Prijave na strokovni seminar preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze.
Dodatna pojasnila pri predsednici sekcije cok.marina@gmail.com.
Prijava možna najkasneje do 3. 4. 2019.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa!

Dodatne informacije

REZERVACIJA PRENOČIŠČ: SAVA TURIZEM d. d., Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj
e-pošta:  natasa.oresek@terme-ptuj.sihotel.primus@terme-ptuj.si
Za dodatne informacije so dosegljivi na tel. št.: 02/ 749 4 506 ali 02/ 749 4 514

Prisrčno vabljeni!
V imenu IO Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu:
Marina Čok, predsednica