Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: modul licenca

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Termin: 
20.06.2019 - 08:00 do 14:40
Lokacija: 
Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnistvo@zbornica-zveza.si


Program

08.00 – 08.30 Registracija
08.30 – 09.00 Ustavna ureditev varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin s področja zdravstvenega varstva; Vlasta Nussdorfer, univ. dipl. prav.
09.00 – 09.40 Zakon o pacientovih pravicah;
Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic s primeri kliničnih okolij;
Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti;
Ugovor vesti; Robert Sotler, dipl. zn., mag., viš. pred.
09.40 – 10.10 Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja, kolektivne pogovbe za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi; Staša Curk Accetto, univ. dipl. prav.
10.10 – 10.40 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;
Regulacija zdravstvene in babiške nege ter nadzor;
Odgovornost zdravstvenih delavcev; Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.
10.40 – 10.50 Razprava
10.50 – 11.20 Odmor
11.20 – 12.50 Etika v zdravstvu in zdravstveni negi;
Morala, vrednote v zdravstveni in babiški negi;
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije;
Kršitev Kodeksa; Darinka Klemenc, dipl. m. s.
12.50 – 13.00 Odmor
13.00 – 14.00 Etične dileme v teoriji in praksi, podoba medicinske sestre in babice; Darinka Klemenc, dipl. m. s.
14.00 – 14.30 Kodeks etike za babice in najpogostejše kršitve kodeksa; asist. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc (UK)
14.30 – 14.40 Razprava in zaključek

Splošne Informacije

Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 euro (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 60 euro).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0430-21062019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:
Izobraževanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram, višjim medicinskim sestram in diplomiranim babicam ter je posredovano v licenčno vrednotenje kot obvezna vsebina – modul licenca - na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16).
Namenjeno je tudi drugim izvajalcem zdravstvene nege kot obvezna vsebina na podlagi določil Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
Udeležba je omejena na 50 udeležencev.
Program je pleniminarni in so možne spremembe programa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si
E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice - Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice - Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne Informacije

Katja Kočevar
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si oz licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si