Učna delavnica: polipektomija

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
Termin: 
23.09.2019 - 15:00 do 18:30
Lokacija: 
V prostorih Olympus Czech group, podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana Dobrunje
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
in gastroenterologiji

Program

15.00 - 15.15 Registracija udeležencev
15.15 - 15.35 Vrste polipov in načini polipektomije, Sebastian Stefanovič, dr.med
15.35 - 15.55 Izbira inštrumentarija za polipektomijo, Anita Končan
15.55 - 16.15 Vloga medicinske sestre pri polipektomiji, Monika Lazar, teh. ZN
16.15 - 16.35 Odmor   
16.35 – 18.10 Praktične delavnice po skupina    
    1.skupina: podminiranje
    2.skupina: izvedba polipektomije na modelih
    3.skupina: izvedba polipektomije na modelih
    4.skupina: zaustavljanje krvavitev po polipektomiji na modelih
    5.skupina: izbira in priprava inštrumentarija
18.10 – 18.30 Zaključek učnih delavnic

Splošne informacije

Cilj delavnice je:
- spoznati načine odstranjevanja polipov;
- seznaniti se z inštrumentarijem za polipektomijo;
- naučiti se varne tehnike odstranjevanja polipov;
- naučiti se pravilne uporabe pripomočkov za zaustavljanje krvavitev.

Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic SI00 0218-23092019.
Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.   

Prijave 

Prijava na izobraževanje je možna preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Število udeležencev je omejeno na 30 oseb.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije se obrnite na Tatjano Gjerger preko e-pošte gjergek.tatjana@gmail.com ali telefona 041/364-905.
Organizacijski odbor: Tatjana Gjergek, Marija Petrinec Primožič.

Vljudno vabljeni!

Tatjana Gjergek
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji