Učinkovita komunikacija pri soočanju s težavnimi sogovornik

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
13.06.2019 - 15:45 do 20:30
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, v Ljubljani.

 

Program

Izobraževanje bo vodila gospa Helena Zajec, univ.dipl.oec., INLPTA trainer, poslovni in osebni coach
15.45 - 16.00 Registracija
16.00 - 18.00
•    Različnost percepcij in pričakovanj kot vir nesporazuma
•    Narava konflikta: od nesporazuma do ne-sodelovanja
•    Težavni sogovorniki 1: kdo so in kako reagirajo
18.00 - 18.15 Odmor
18.15 - 20.15
•    Težavni sogovorniki 2: učinkovite metode ravnanja z njimi
•    V neprijetnih situacijah poskrbi za se: raba telesa pri soočanju s težavnimi sogovorniki in hitre mentalne intervencije pri odzivanju na konfliktne situacije
20.15 - 20.30 Razprava in zaključek

Splošne informacije

Kotizacijo članom društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.  
Kotizacija znaša 20 € z vključenim DDV. Člani Zbornice- Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so uparavičeni do 50% popusta (plačajo 10 € z vključenim DDV)
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 10.06.2019, oz. do zapolnitve prostih mest (25).

Za področje osebnostnega razvoja pri DMSBZT Ljubljana                                      Predsednica DMSBZT  Ljubljana 
                                 Nada Sirnik                                                                                         Đurđa Sima