Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
26.09.2019 - 08:30 do 28.09.2019 - 14:00
Lokacija: 
Terme Šmarješke toplice, Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Program

Četrtek, 26. 9. 2019

08.30 - 09.00 Registracija
09.00 - 10.30 Uvod

 • Triaža v sistemu NMP
 • Razlogi za izvajanje triaže
 • Vloga triažne MS
 • Kompetence MS v triaži
 • Razlika med triažo in administrativnim sprejemom

10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 13.00 Osnovni principi Manchesterske triaže

 • Triažno srečanje in začetna ocena
 • Posebne skupine pacientov v triaži
 • Pasti pri triaži
 • Kako izbrati ustrezen triažni algoritem
 • Splošni triažni algoritem in splošni kriteriji
  • Vitalni znaki (ABC)
  • Zavest
  • Krvavitev
  • Temperatura
  • Bolečina
  • Akutnost

13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.30 Triažni algoritmi – specifični kriteriji

 • Primeri specifičnih algoritmov I.
  • Bolečina v prsih
  • Dispneja pri odraslem
  • Palpitacije
  • Bolečina v trebuhu
  • Driska in bruhanje
  • Kolaps
  • Krvavitev iz gastro entestinalnega trakta

15.30 - 16.00 Odmor
16.00 - 18.00 Retriaža in management čakajočih

 • Dokumentacija in informacijska podpora pri triaži
 • Izvedbe triaže po načelih MTS ( delo po skupinah)
 • Zaključek prvega dne – diskusija

Petek, 27. 9. 2019

9.00 - 10.30 Posebnosti  triaže pri otrocih

 • Primeri specifičnih algoritmov  za otroke ll

10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 13.00 Primeri specifičnih algoritmov lll

 • Poškodba glave
 • Rane
 • Tujek
 • Opekline
 • Padci
 • Težave z udi
 • Težave z očmi

13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.30 Primeri specifičnih algoritmov IV

 • Bolečine v trebuhu
 • Predoziranje in zastrupitev
 • Duševna bolezen
 • Videti pijan
 • Nenavadno obnašanje
 • Slabo počutje odraslega

15.30 - 16.00 Odmor
16.00 - 18.00 Ovrednotenje triažnega procesa

 • Izvedbe triaže po načelih MTS ( delo po skupinah)

Sobota, 28. 9. 2019

08.30 - 10.00 Triaža pri množičnih nesrečah
10.00 - 10.30 Odmor
10.30 - 11.15 Pisni del izpita
12.15 - 13.30 Praktični del izpita
13.30 - 14.00 Evalvacija in zaključek tečaja
                      Prigrizek ob odhodu

Izobraževanje obsega tudi  usposabljanje kandidatov v  učnih centrih. Usposabljanje obsega 80 šolskih ur oz. 5 delovnih dni.

V okviru usposabljanja v učnih centrih bo kandidat izvajal triažo skupaj in pod nadzorom  mentorja in spoznaval specifiko dela na posameznih oddelkih. Pred zaključkom bo moral kandidat samostojno opraviti 10 triaž, ki jih bo mentor ovrednotil.

Kandidati bodo razporejeni v dogovoru z mentorji na posameznih enotah.

Predavatelji na usposabljanju so inštruktorji MTS ALSG group.

Splošne informacije

Tečaj je namenjen diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom v  sistemu nujne medicinske pomoči, ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in obravnavo večjega števila urgentnih  pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti.
Tečaj je usklajen s programom tečajev, ki jih prireja Manchester Triage Group, v okviru Advance  Life Support Group. Tečaj je obogaten še z vsebinami, ki so značilne za naš prostor.

Licenčne točke
Tečaj  ima priznane pedagoške in licenčne točke pri Zbornici - Zvezi.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 500 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do  30% popusta in plačajo 350 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 14032019 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«. 
               
Kotizacija obsega:

 • Udeležbo na predavanjih in delavnicah tečaja, udeležbo na izpitu, praktično usposabljanje  v učnih centrih
 • Gradivo - skrajšan slovenski prevod knjige Emergency triage, third edition  Manchester Triage Group
 • 2x kosilo, osvežitev med odmori, 1x prigrizek

Hotelska namestitev: Terme Šmarješke Toplice, hotel Šmarjeta**** in hotel Toplice***
Za rezervacije sob naj udeleženci seminarja pokličejo v Kontaktni center Term Krka na tel. številko 08 20 50 300 ali si sobe rezervirajo po elektronski pošti: booking@terme-krka.si s kodo: SEKCIJA URGENCA.

Prijave

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte Majdo Cotič Anderle na tel. št. 041 896 884 ali na e-naslov: majda.cotic@gmail.com
Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle: E majda.cotic@gmail.com T:041 896 884 ali
Tina Gros E: tina.gros@gmail.com.

Lepo povabljeni!

V imenu programsko organizacijskega odbora          Predsednica sekcije MS in ZT v urgenci  
Majda Cotič Anderle                                                      Vida Bračko