Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
08.11.2019 - 08:00 do 14:40
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Maribor (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor – Melje)

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu
 

Program

08:00  Registracija, navodila udeležencem

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

08.00 - 08.20 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08.20 - 08.40 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
08.40 - 09.00 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09.00 - 09.20 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09.20 - 09.40 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
09.40 - 10.00 Diskusija, izmenjava mnenj       
10.00 - 10.30 ODMOR – priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

10.30 - 11.10 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11.10 - 11.50 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh    /skupine do 10 udeležencev/
11.50 - 12.10 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
12.10 - 13.10 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti   
    / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
    / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

13.10 - 13.40 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13.40 - 14.40 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14.40 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Temeljnih postopkov oživljanja« v enem licenčnem obdobju.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.
Strokovno izobraževanje je v vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za leto 2019.

Cena tečaja znaša 80 EUR za člane in 160 EUR za nečlane (vključen DDV) Zbornice- Zveze ter zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi. S sabo imejte člansko izkaznico. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite izključno preko prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze ali preko linka, objavljenega na spletni strani društva www.dmsbzt-mb.si
Za uspešno prijavo VLJUDNO PROSIMO, DA PISNO PRIJAVO IZPOLNITE Z USTREZNIMI PODATKI (plačnik, zavod, davčna številka, kontaktna oseba).

Dodatne informacije

Optimalna izvedba programa je predvidena za 30 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC). 

Predsednica DMSBZT Maribor,
Ksenija Pirš, dipl. m. s.