Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
10.09.2019 - 12:30 do 19:00
Lokacija: 
Srednja zdravstvena šola Celje

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu

Program

12.30 - 13.00 Registracija, navodila udeležencem
TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
13.00 - 13.20 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13.20 - 13.40 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13.40 - 13.55 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13.55 - 14.10 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14.10 - 14.20 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
14.20 - 14.30 Diskusija, izmenjava mnenj       
14.30 - 15.00 ODMOR – priprava na delavnice
PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
15.00 - 15.40 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
15.40 - 16.20 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
16.20 - 16.30 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
16.30 - 17.30 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/
PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
17.30 - 18.00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
18.00 - 19.00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja    
19.00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi


Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.
Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk. 

Prijave

Prijave z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.
Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Dodatne informacije

Dodatne informacije na naslovu info@dmsbzt-celje.si

                                                                                 
Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš,