Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
12.01.2019 - 08:00 do 14:40
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu
 

Program

08:00  Registracija, navodila udeležencem

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

08.00 - 08.20 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08.20 - 08.40 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
08.40 - 09.00 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09.00 - 09.20 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09.20 - 09.40 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
09.40 - 10.00 Diskusija, izmenjava mnenj       
10.00 - 10.30 ODMOR – priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

10.30 - 11.10 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11.10 - 11.50 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh    /skupine do 10 udeležencev/
11.50 - 12.10 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
12.10 - 13.10 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti   
    / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
    / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

13.10 - 13.40 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13.40 - 14.40 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14.40 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena tečaja je 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta (80 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. S sabo imejte člansko izkaznico.

Kotizacija se poravna po izstavitvi računa.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Predsednica DMSBZT Maribor,
Ksenija Pirš, dipl. m. s.