Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja – učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v osnovnih šolah (2. steber)

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
18.01.2018 - 14:30 do 20:00
Lokacija: 
v prostorih Zbornice -Zveze, Ob železnici 30/a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Program

14.30 - 15.00 Registracija udeležencev

1. sklop: Teoretični del (15.00 – 16.00)

15.00 - 15.20 Zakaj se splača učenje temeljnih postopkov oživljanja pri osnovnošolcih?, Gregor Robič
15.20 - 15.40 TPO z uporabo AZD, algoritem, Vojko Anderle
15.40 - 16.00 Posebnosti pri oživljanju otrok in nujna stanja pri otrocih, Ksenija Noč
16.00 - 16.30 Odmor in priprava na delavnice

2. Sklop: Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in pedagipki pristop za delo z otroki (16.30 – 19.30)

16.30 - 17.30 DELAVNICA A

  • Temeljni postopki oživljanja z uporabo AZD, Vojko Anderle

17.30 - 18.30 DELAVNICA B

  • Temeljni postopki oživljanja in odstranjevanje tujka, Gregor Robič

18.30 - 19.30 DELAVNICA C

  • Temeljni postopki oživljanja  -  Prikaz in izvedba delavnice v OŠ, Ksenija Noč

UDELEŽENCI SE UDELEŽIJO VSE TRI UČNE DELAVNICE!

19.30 - 20.00 Evalvacija, zaključek strokovnega srečanja in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Udeležba na učni delavnici je omejena na 30 udeležencev.
Program učne delavnice je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.
Strokovno izobraževanje se ne upošteva za obvezne licenčne vsebine iz področja TPO.

Kotizacija  za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija  krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 02015-0258761480, sklic na številko  0232-18012018.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 15. 1.2018 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri Kseniji Noč na e-naslov:  ksenija.noc@gmail.com ali sekcijapzzv@gmail.com.

Programski odbor: Ksenija Noč, Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, dr. Andreja Kvas, Majda Šmit, Boštjan Viher, asis. Sanja Vrbovšek
Organizacijski odbor: Ksenija Noč, Majda Šmit