Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
11.05.2017 - 10:30 do 13.05.2017 - 10:30
Lokacija: 
Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Bazoviška cesta 13, Sežana

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Program

ATCN vodja tečaja: Pierre-Yves Roh

ATLS inštruktorji:
ATCN inštruktorji:
ATCN koordinatorki: Nada Macura Višić, Renata Mlakar

Četrtek, 11. maj 2017

07.30 - 08.00 SESTANEK INŠTRUKTORJEV PRED TEČAJEM (soba za inštruktorje)
08.00 - 08.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
Fotografiranje vsakega udeleženca
Oddaja predtesta

08.30 - 09.00 PREDSTAVITEV ATLS/ATCN IN PROGRAM TEČAJA*,  ATLS vodja tečaja /ATCN vodja tečaja
09.00 - 09.15 ABCDE PRISTOP – demonstracija *, ATLS inštruktorji & ATCN inštruktorji
09.15 - 10.00 Začetni pregled - ABCDE PRISTOP*, ATLS inštruktor
10.00 - 10.15 ABCDE PRISTOP – demonstracija *, ATLS inštruktorji & ATCN inštruktorji
10.15 - 10.30 ODMOR
10.30 - 10.55 OSKRBA DIHALNE POTI, ATLS inštruktor
10.55 - 11.35 HEMORAGIČNI ŠOK*, ATLS inštruktor
11.35 - 12.15 POŠKODBE PRSNEGA KOŠA*, ATLS inštruktor
12.15 - 12.50 POŠKODBE TREBUHA*, ATLS inštruktor

* (predavalnica/1. nad.)

12.50 - 13.30 KOSILO
13.30 - 16.45 ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico)

ABCDE pristop
ATCN inštruktor:
predavalnica/1. nad
Oskrba dihalne poti
ATCN inštruktor:
učilnica 1/1. nad
Hemoragični šok
ATCN inštruktor:
učilnica 2/PR
Pregled predtesta
ATCN inštruktor:
učilnica 3/klet
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec  9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 12 
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16

15.00 - 15.15 ODMOR

16.45 - 17.00 TIMSKO DELO – video posnetek
18.15 - 18.30 ZAKLJUČEK DNEVA
18.30 - 18.45 SESTANEK INŠTRUKTORJEV
19.30 VEČERJA

Petek, 12. maj 2017

07.55 - 08.00 DOBRO JUTRO, Vprašanja in odgovori
08.00 - 08.40 POŠKODBA GLAVE, ATLS inštruktor
08.40 - 09.20 POŠKODBE HRBTENICE IN HRBTENJAČE, ATLS inštruktor
09.20 - 09.45 POŠKODBE MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA, ATLS inštruktor
09.45 - 10.15 SEKUNDARNI PREGLED, ATLS inštruktor
10.15 - 10.30 ODMOR
10.30 - 11.00 POŠKODBE ZARADI OPEKLIN ALI OMRZLIN, ATLS inštruktor
11.00 - 11.40 POŠKODBE PRI STAROSTNIKIH, ATLS inštruktor
11.40 - 12.00 POŠKODBE V NOSEČNOSTI, ATLS inštruktor
12.00 - 12.20 TRANSPORT DO KONČNE OSKRBE, ATLS inštruktor
12.20 - 13.00 KOSILO
13.00 - 16.15 ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico)

Poškodba glave
ATCN inštruktor:
predavalnica/1. nad
Poškodovan otrok
ATCN inštruktor:
učilnica 1/1. nad
Poškodbe mišično-skeletnega
sistema in hrbtenice
ATCN inštruktor:
učilnica 2/PR
Triažni scenariji
ATCN inštruktor:
učilnica 3/klet
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16

14.45 - 15.00 ODMOR
16.15 - 16.30 ZAKLJUČEK DNEVA
16.30 - 16.45 SESTANEK INŠTRUKTORJEV

Sobota, 13. maj 2017

08.30 - 08.40 VPRAŠANJA IN ODGOVORI
08.40 - 12.00 ABCDE PRISTOP (PRAKTIČNO & TEST), PRAKTIČNE DELAVNICE,
PISNI TEST  (predavalnica/1. nad)
Praktične delavnice Primer 1
Praktične delavnice Primer 2
Praktične delavnice Primer 3
Praktične delavnice Primer 4

12.00 - 12.45 SESTANEK INŠTRUKTORJEV IN PREGLED TESTOV
12.45 - 13.00 POVZETEK & ZAKLJUČEK TEČAJA, Vsi inštruktorji & vsi udeleženci

Splošne informacije

Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca) je nastal kot odgovor na potrebo izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu skupaj s tečaji ATLS. Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del, ki obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev na realnih situacijah (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve.

Vsebina in izvedba izobraževanja je usklajena s programom tečaja ATCN združenja Society of Trauma Nurses in se izvaja v sodelovanju z Mednarodnim komitejem ATCN za Evropo ter Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Na tečaju sodelujejo tudi licencirani  inštruktorji iz Evrope, zato del tečaja poteka v angleščini. Pred tečajem udeleženci prejmejo predpisano originalno literaturo. Udeleženci tečaja morajo aktivno obvladati znanje angleškega jezika.

Oddana je vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija
Kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti,  490€, za nečlane je kotizacija  600€. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 11052017 (Sekcija MS in ZT v urgenci). V kotizacijo je všteta udeležba na tečaju, uradna originalna učbenika, prigrizki ter kosila med tečajem, ena večerja in uradni ATCN certifikat.

Ob registraciji potrebujete osebni dokument,  člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Prijave

Prijave so odprte do 17. marca 2017, število udeležencev je omejeno.

Dodatne informacije

Za prijavo na tečaj, dodatne informacije  in namestitev (Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Bazoviška cesta 13, Sežana (nekdanja vojašnica v Sežani, ob cesti Sežana – Lipica) kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com.

Lepo vabljeni!

Nada Macura Višić                         Vida Bračko
Koordinatorica tečaja    Predsednica strokovne sekcije