Spoznajmo konopljo in kanabinoide

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
19.01.2018 - 08:00 do 15:35
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14

Program

08:00 - 08:45 Registracija udeležencev
08:45 - 09:00 Pozdravne besede, (članica društva Andreja Kvas in direktorica ICANNE do 10 minut)

Plenarni del:
Moderatorji: Željko Perdija, dr. med., spec.

09.00 - 09.30 Kratka zgodovina konoplje in z dokazi podprte politike na področju uporabe konoplje in kanabinoidov, prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med., Inštitut ICANNA, NIJZ
09.30 - 10.00 Endokanabinoidni sistem, doc. dr. Tanja Bagar, Inštitut  ICANNA, Alma Mater Europaea
10.05 - 10.35 Učinkovine v konoplji, dr. Žiga Bolta (kemija), Inštitut ICANNA, PFC
10.35 - 10.45 Razprava
10.45 - 11.00 Kratek odmor
11.00 - 11.30 Toksikologija kanabinoidov, dr. Majda Zorec Karlovšek, Inštitut ICANNA, FORTOX
11.30 - 12.00 Konoplja kot del zdrave prehrane, asist. dr. Roman Štukelj, Inštitut ICANNA, Zdravstvena fakulteta UL
12.00 - 12.10 Razprava
12.10 - 12.40 Odmor
12.40 - 13.10 Terapevtski potenciali kanabinoidov in izkušnje iz prakse, asist. Željko Perdija, dr. med., Inštitut ICANNA, Center za interno in intenzivno medicino
13.10 - 13.40 Kanabinoidi v onkologiji, Matej Červek, dr. med., Inštitut ICANNA, Openloop
13.45 - 14.15 Dveletne izkušnje z uporabo kanabidiola (CBD) pri zdravljenju hudih epileptičnih encefalopatij v otroštvu, prof. dr. David Neubauer, dr. med.,  Inštitut ICANNA, Pediatrična klinika UKC Ljubljana, Medicinska fakulteta UL
14.15 - 14.45 Chronova bolezen – izkušnja uporabnika, Rastko Križančič, INNER Inštitut notranjega ravnovesja
14.50 - 15.20 Zakaj vključitev socialnega dela v delo zdravstvenih organizacij?, doc. dr. Vera Grebenc, Inštitut ICANNA, Fakulteta za socialno delo UL
15.20 - 15.35 Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Programski odbor: Roman Štukelj, Dušan Nolimal, David Neubauer, Željko Perdija, Tanja Bagar, Andreja Kvas
Organizacijski odbor: Đurđa Sima,  Andreja Kvas, Roman Štukelj, Vili Erveš

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana vloga na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija za strokovno izobraževanje je 36,60€. Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-lj.si (številka članske izkaznice) do 15. 01. 2018, oziroma do zasedenosti mest (30).

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu, ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov irma.kiprijanovic@gmail.com.

Podpredsednica za področje izobraževanja,                  Predsednica DMSBZT Ljubljana:
raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:
Gordana Lokajner, dipl. m. s.,  univ. dipl. org                      Đurđa Sima, dipl. m. s.