SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola – področje transfuzijske medicine

Organizator: 
Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije
Termin: 
08.11.2019 - 07:30 do 15:00
Lokacija: 
Zavod za transfuzijsko medicino

Program

07.30 - 08.00 Prihod in registracija
08.00 - 08.10 Nagovor
08.10 - 08.55 Alkoholna problematika, mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, spec. soc. med. in spec. javnega zdravja, dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih.
08.55 - 09.40 SOPA pristop, mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.
09.40 - 10.00 Odmor
10.00 - 10.45 Obravnava – vstopne točke in viri pomoči, Suzana Đorđević, univ. dipl. soc. del.
10.45 - 11.40 Obravnava - motivacijski intervju I. del, izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.
11.40 - 12.25 Odmor za kosilo
12.25 - 13.55 Obravnava – motivacijski intervju II.del, izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.
13.55 - 14.05 Odmor
14.05 - 14.50 Kulturne kompetence, Marjeta Keršič Svetel, prof. zgod., dipl. etnol., mag. Ajda Jelenc, univ. dipl. kult.
14.50 - 15.00 Zaključek in evalvacija, mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

Splošne informacije

Dogodek za področje transfuzijske medicine bo 08.11.2019 (v prostorih Zavoda RS za transfuzijsko medicino)
Dogodek je namenjen zdravnicam in zdravnikom, magistricam in magistrom zdravstvene nege diplomiranim medicinskim sestram ali diplomiranim zdravstvenikom, višjim medicinskim sestram ali višjim zdravstvenim tehnikom, srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom, ki delujejo na področju transfuzijske medicine.

Prijava

https://www.1ka.si/a/226690

Dodatne informacije

Usposabljanje je brez kotizacije. Zdravstvena nega pridobi za udeležbo 7 licenčnih točk. 
Dodatne informacije ter prijave na spletni strani SOPA (www.sopa.si/aktualno).

Prosimo, da o usposabljanjih obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu petra.moze@nijz.si.

Vljudno vabljeni!              
Nina Pirnat, dr. med., spec.                                    Mag. Tadeja Hočevar       
Direktorica NIJZ                                                         Vodja projekta