Sladkorna bolezen 2019, Strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami

Organizator: 
Slovensko osteološko društvo
Termin: 
12.04.2019 - 08:00 do 13.04.2019 - 15:30
Lokacija: 
Hotel Kompas, Bled

Program

PETEK, 12. 04. 2019

08.00 - 09.00 REGISTRACIJA UDLEŽENCEV
09.00 - 09.15 Pozdravni nagovor organizatorja

Moderator: Mag.Milenka Poljanec Bohnec
09.15 - 09.45 Generiranje zdravja - salutogeneza, Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
09.45 - 10.10 Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni, Nadan Gregorič, dr. med.
10.10 - 10.35 Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni, Prof. dr. Maja Ravnik Oblak, dr. med.
10.35 - 11.20 Zdravljenje sladkorne bolezni - zdrava prehrana, Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
11.20 - 12.00 Odmor   
12.00 - 12.40 Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini), Doc.dr. Draženka Pongrac, dr. med.
12.40 - 13.10 Praktični nasveti o vbrizgavanju insulina, Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
13.10 - 13.30 Praktični nasveti o vbrizgavanju zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
13.30 - 14.00 Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji, Jana Klavs, viš.med.ses.
14.00 - 15.00 Kosilo
15.00 - 15.30 Samokontrola sladkorne bolezni, Katarina Vovk, dipl.m.s.
15.30 - 16.00 Zapleti sladkorne bolezni, Dr. Jelka Zaletel, dr.med.
16.00 - 16.30 Diabetična nevropatija, prof. dr. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med.
16.30 - 17.00 Nosečnost in sladkorna bolezen, Dr. Marjeta Tomažič,  dr.med.
19.00 VEČERJA

SOBOTA, 13. 04. 2019

Moderator: Mateja Tomažin Šporar
   
08.30 - 10.00 UČNE DELAVNICE, izmenjaje, 45 minut   
08.30 - 09.15 Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem ter njihovo delovanje, Ranka Đurđevič Despot, dipl.m.s.
09.15 - 10.00 Samovodenje sladkorne bolezni (insulinske sheme in samovodenje, vaje), Barbara Žargaj, dipl.m.s.
10.00 - 10.30 Odmor   

10.00 - 12.00 UČNE DELAVNICE, izmenjaje, 45 minut   
10.30 - 11.15 Načrtovanje zdrave prehrane, (prikaz priprave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi), Melita Cajhen, prof. zdrav.vzg., dipl. teol.
11.15 - 12.00 Oskrba diabetičnega stopala - pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala, Mira Slak, SMS.
12.00 - 12.30 Odmor   
12.30 - 12.50 Zakaj je pomembna dobra organiziranost oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo na primarni ravni, Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
12.50 - 13.20 Telesna dejavnost – sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni, Špela Volčanšek, dr.med
13.20 - 14.00 Debelost, bolezen današnjega sveta – Kako zdravimo debelost?, Dr. Tina Sentočnik, dr.med.
14.00 - 14.30 Srčnožilna ogroženost bolnikov s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti?, asis. dr. Aleš Skvarča, dr.med.
14.30 - 15.15 Tehnike kakovostnega upravljanja s časom, Mag.Irena Deželak, univ.dipl.ekon.
15.30 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA, Svečana podelitev potrdil