Skrb za lastno zdravje in dobro počutje pri zdravstvenih delavcih

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
Termin: 
20.09.2019 - 07:50 do 18:00
Lokacija: 
Hotel Histrion (Bernardin), Portorož
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Program

07.50 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 Otvoritev srečanja in pozdravni nagovor; Nevenka Šestan, predsednica strokovne Sekcije MDPŠ
09.00 - 09.15 Novosti iz področja MDPŠ in potek strokovnega srečanja; Nevenka Šestan, predsednica strokovne Sekcije MDPŠ
I. Sklop: Moderatorica: Rebeka Kokalj Vrtarič
09.15 - 11.00 Skrb za lastno zdravje in dobro počutje / Tehnike obvladovanje stresa in dvigovanje odpornosti na stres; Maja Vukasinović Žontar
Vprašanja in diskusija
11.00 - 11.20 Odmor
II. Sklop: Moderatorica: Rebeka Kokalj Vrtarič
11.20 - 13.10 Učinkovita komunikacija v zahtevnih situacijah / Tehnike za preprečevanje in obvladovanje konfliktov v komunikaciji; Maja Vukasinović Žontar
Vprašanja in diskusija
13.10 - 13.50 Izvedba volitev za predsednika/co in člane/ce strokovne sekcije MDPŠ
13.50 - 15.00 Kosilo
III. Sklop: Moderatorica: Rebeka Kokalj Vrtarič
15.00 - 15.45 Zakonodaja v zvezi z zaščito pred nalezljivimi boleznimi (cepljenji) in poškodbami z ostrimi predmeti pri zdravstvenih delavcih; Alenka Škerjanc
Vprašanja in diskusija
16.00 - 18.00 Ogled Sečoveljskih solin (avtobusni prevoz)

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 190€, za člane Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta in znaša 95€.
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015 – 0258761480 sklic 000201 - 01062012 s pripisom za Sekcijo medicine dela.
Ob registraciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji. Podjetja in zavodi lahko plačajo kotizacijo po prejetem računu.
V kotizacijo so všteta predavanja, potrdila o udeležbi, pogostitve, gradivo in organizacija seminarja.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Prijava je možna najkasneje do 16. 09. 2019.

Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Nevenka Šestan, mobilni tel., 041 911 483, nevenka.sestan@gmail.com
Verica Oblak, tel., 01 300 82 93, vera.oblak @guest.arnes.si

Vljudno vabljeni!