Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic
Termin: 
08.11.2019 - 08:15 do 16:30
Lokacija: 
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in babic

Program

08.15 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravni nagovor
09.10 - 09.35 Ohranjanje reproduktivnega potenciala pacientk: Postopek zamrzovanja in odmrzovanja tkiva jajčnika za transplantacijo, Prof. dr. Irma Virant Klun, uni. dipl. biol., svetnica
09.35 - 10.00 Odvzem zdravega jajčnega tkiva in transplantacija nazaj po hranitvi, Doc. dr. Andrej Vogler, dr. med., spec. gin. in por.
10.00 - 10.25 Otroška ginekologija, Dr. Marina Jakimovska Stefanovska, dr.med., spec. gin. in por.
10.25 - 10.50 Soočanje para z neplodnostjo, Nina Pogačnik, dipl.m.s
10.50 - 11.30 Odmor
11.30 - 11.55 Nosečnost in večkratno odporne bakterije, Saša Matko, dipl. babica
11.55 - 12.20 Pritisk na fundus v drugi porodni dobi, Sara Vodopivec, dr. med.
12.20 - 12.55 Epiziotomija – rutinski ali upravičen poseg, Rosemarie Franc, dipl. babica
12.55 - 13.20 Dokončanje poroda z vakuumom, Lea Bombač, dr. med.
13.20 - 13.45 Vloga babice pri obravnavi spolno zlorabljene ženske, Klavdija Slapar, dipl. babica
13.45 - 14.45 Kosilo
14.45 - 15.10 Neonatalni abstinenčni sindrom, Jelka Kolaković, dipl. m. s
15.10 - 15.35 Preprečevanje zgodnjih SGB okužb novorojenčka s streptokokom skupine »B«, Doc.dr. Miha Lučovnik, dr. med.
15.35 - 16.00 Uporaba spletnih aplikacij v nosečnosti, Rosemarie Franc, dipl. babica
16.00 - 16.30 ZAKLJUČEK STROKOVNEGA SREČANJA

Splošne informacije

Kotizacija: Kotizacija z vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0207–08112019.
Program je vpisan v register strokovnega izobraževanja pri Zbornici – Zvezi za pridobitev licenčnih in pedagoških točk.

Prijave

NUJNA JE E-PRIJAVA s prijavnico preko spletne strani Zbornice - Zveze.

Dodatne informacije

031-614-622 (Karolina Kovač), karolinca.k@gmail.com.