Simpozij 2018

16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018
»Zdravje je človekova pravica«

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic pri Zbornici-Zvezi

organizira

16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018
»Zdravje je človekova pravica«


11. maj 2018,
Cankarjev dom, Ljubljana

Prijazno vabljeni!