Seminar Tehnično reševanje

Organizator: 
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
Termin: 
04.05.2019 - 07:30 do 19:00


PROGRAM PREDAVANJ:
1. Varnost pri delu na terenu (Varni pristop, uporaba zaščitne opreme, vodenje intervencije, sodelovanje med službami, komunikacija,..); Drejc Zajc, mag. zn., reševalec
2. Mehanizmi poškodb (Odgovor na to, katere poškodbe lahko pri poškodovancu pričakujemo glede na mehanizem); Nina Lotrič, dr. med., spec. urg. med.
3. Oprema za tehnično reševanje in priprava odprtine za izvlek poškodovanca (Stabilizacija vozila, požarna varnost, nevarne snovi, predstavitev osnovne opreme in možnosti uporabe); Mitja Šantelj, gasilec
4. Zavarovanje forenzičnih dokazov na terenu (Zbiranje informacij, zaščita forenzičnih dokazov); Mitja Palčič, policist
5. Predstavitev posameznih delavnic; Gregor Vidrih, dipl. zn., reševalec

PROGRAM DELAVNIC:
1. In-line izvlek poškodovanca iz vozila z uporabo zajemalnih nosil
2. Izvlek poškodovanca iz avtomobila na strmem bregu
3. Izvlek poškodovanca iz avtomobila, ki je na strehi
4. Izvlek poškodovanca iz avtomobila, ki je na boku
5. Izvlek poškodovanca iz tovornjaka
6. Izvlek poškodovanca iz avtobusa
7. Izvlek poškodovanca iz jaška
8. Reševanje pacienta z višine z uporabo koritastih nosili in gasilske avtolestve
9. Prenos poškodovanca na strmem bregu s pomočjo vrvne tehnike

Program

07:30 - 08:00 Registracija udeležencev
08:00 - 08:10 Otvoritev seminarja
08:10 - 08:30 Varnost pri delu na terenu; Drejc Zaj
08:30 - 08:50 Mehanizmi poškodb; Nina Lotrič
08:50 - 09:10 Oprema za tehnično reševanje in priprava odprtine za izvlek poškodovanca; Mitja Šantelj
09:10 - 09:30 Zavarovanje forenzičnih dokazov na terenu; Matjaž Čuček
09:30 - 09:50 Predstavitev posameznih delavnic; Gregor Vidrih
10:00 - 10:10 Ogled prikolice za množične nesreče
10:10 - 10:30 Odmor
10:20 - 10:30 Razporeditev po deloviščih
10:30 - 12:30 3. scenariji (prvi sklop)
12:30 - 13:30 Kosilo
13:30 - 15:30 3. scenariji (drugi sklop)
15:30 - 16:00 Odmor
16:00 - 18:00 3. scenariji (tretji sklop)
18:00 - 19:00 Evalvacija
19:00 Zaključek seminarja   

Slušatelji bodo razporejeni v 9 skupin, ki bodo skladno s časovnico krožile po deloviščih. Na deloviščih bodo vodeni s strani inštruktorjev. Vsak scenarij traja 40 minut.
INŠTRUKTORJI:
1. Primož Velikonja,  dipl. zn.    ITLS
2. Gorazd Bregant, dipl. zn.    ITLS
3. Tanja Doljak, dipl. m. s.    ITLS
4. Matej Tomažič, dipl. zn.    ITLS
5. Dorijan Zabukovšek, mag. zn.    ALS
6. Robert Jošt, dipl. zn.   
7. Anže Albreht, dipl. zn.   
8. Stojan Bolič, ZT   
9. Gregor Vidrih, dipl. zn. MRMI
10. Mitja Šantelj, Inštruktor Gasilske šole
11. Andrej Perko, Inštruktor Gasilske šole
12. Darko Muhič, Inštruktor Gasilske šole
13. Boštjan Triler, Inštruktor Gasilske šole
14. Andrej Tratnik, Inštruktor Gasilske šole
15. Primož Maurič, Inštruktor Gasilske šole

Splošne informacije

Seminar »Tehnično reševanje« je namenjen reševalcem v zdravstvu, ki delajo ali se vključujejo v Nujno medicinsko pomoč. Seminar je multidisciplinarni, s poudarkom na sodelovanju javnih služb na terenu. Slušatelji se bodo na enem mestu srečali z različnimi situacijami, ki zahtevajo dodatna znanja iz tehničnega reševanja na terenu. Scenariji bodo vodeni s strani inštruktorjev, hkrati pa bodo imeli slušatelji možnost izmenjave mnenj in izkušenj. Predvidenih je 60 prostih mest za tečajnike. Teoretičnemu uvodu bodo sledile terenske delavnice. Seminar je izrazito terenske narave.

Dodatne informacije

Postojna je z izgradnjo novega Gasilsko reševalnega centra (GRC) dobila sodobni objekt s predavalnico, servisnimi prostori in vso pripadajočo infrastrukturo. Seminar bo izveden v samih prostorih in znotraj območja GRC. V primeru slabega vremena so skoraj vsi scenariji izvedljivi v zaprtih, ogrevanih garažah.
V času trajanja seminarja bodo vsem tečajnikom na voljo prostori GRC Postojna, z možnostjo uporabe garderob, WC in tušev.
Za prehrano in pijačo bo poskrbljeno v prostorih GRC.
Sodelovanje ekipam NMP je dovoljeno le s primerno zaščitno opremo za delo na terenu (vključno s čeladami).
Namen seminarja je izobraževanje ob druženju in izmenjavi izkušenj med ekipami NMP in nikakor ocenjevanje znanja posameznih enot. Organizatorji želimo, da se v domače enote vsi vrnemo s pozitivno izkušnjo!

Gregor Vidrih
NMP Postojna