Seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
05.04.2019 - 08:15 do 17:30
Lokacija: 
Hotel DELFIN, Tomažičeva ul. 10, 6310 IZOLA
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Program

08.15 - 08.50 Registracija
08.50 - 09.00 Pozdrav udeležencem in uvod
09.00 - 09.20 Izzivi komunikacije s pacienti ali očividci po telefonu; Boštjan Čavničar, dipl. zn.
09.20 - 09.50 Pristop, prepoznava in ukrepanje ob srčnem zastoju odraslih z uporabo AED; Vojko Anderle, dipl. zn
09.50 - 10.10 Kdaj in koga oživljamo drugače; Denis Kordež, dipl. zn.
10.10 - 10.30 EKG zapis; Drago Satošek, dipl. zn.
10.30 - 10.40 Razprava
10.40 - 11.10 Odmor 
11.10 - 11.30 Temeljni postopki oživljanja pri otroku in ukrepi pri tujkih v dihalni poti; Nada Macura Višić, dipl. m. s.
11.30 - 11.50 Opeklina kot vodilna ali sekundarna pacientova težava; Tina Gros, mag. zdr. nege
11.50 - 12.20 Etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov
Inštruktorji TPO
12.20 - 12.30 Razprava
12.30 - 14.00 Kosilo                                                                     
14.00 -  14.30 Pisno preverjanje znanja (test z zaprtimi vprašanji)
14.30 - 17.30 Praktično delo v skupinah in preverjanje veščin izvajanja oživljanja
Skupina A: Temeljni postopki oživljanja odraslega in uporaba AED; Vojko Anderle, dipl. zn., Denis Kordež, dipl. zn.
Skupina B: Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti; Matjaž Mohorič, dipl. zn., Nada Macura Višić, dipl. m. s.,
Skupina C: Prepoznava motenj srčnega ritma; Drago Satošek, dipl.zn.,
17.30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil         


Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje. Program je je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Oddana je bila vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 05042019 (Sekcija MS in ZT v urgenci).
V ceno kotizacije je vključeno kosilo, osvežitev med odmorom in zbornik predavanj.

Prijava

Na seminar se prijavite z e-prijavnico na spletni strani Zbornice – Zveze ali na tina.gros@gmail.com Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Dodatne informacije pri ga. Vidi Bračko na telefon 041 909 328 ali na e-naslov: vida.bracko@gmail.com

Lepo vabljeni!            

Vida Bračko
Predsednica strokovne sekcije