Prevzemanje odgovornosti

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
06.12.2018 - 14:30 do 19:30
Lokacija: 
V sejni sobi ZD Trbovlje, Rudarska cesta 12

Program

14.30 - 14.50 Registracija udeležencev
14.50 - 15.00 Pozdrav udeležencev in predstavitev izvedbe seminarja -mag. Boža Pirkovič, predstavnica za Zasavje.
15.00 - 15.45 Kako delati v miru in zbranosti? Kako ne dopustiti, da nas obveznosti preganjajo in nam izpijejo vso moč? Alenka Rebula.                 
15.45 - 16.30 Ko se naučimo paziti nase in skrbno urejati svoj čas, postane življenje lažje, z več prostora za veselje in zadoščenje. Alenka Rebula
16.30 - 16.45 Vprašanja in razprava
16.45 - 17.00 Odmor za kavo
17.00 - 17.45 Kako naj se medicinske sestre zavarujejo pred »negativno čustveno energijo«, v delovnem okolju? Izidor Gašperlin
17.45 - 18.30 Kje je meja odgovornosti, ki naj jo medicinske sestre prevzemajo in na drugi strani zavrnejo? Izidor Gašperlin
18.30 - 18.45 Vprašanja in razprava
18.45 - 19.30 Druženje udeležencev

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na DMSBZT  Ljubljana do 1. 12. 2018  oz. zasedbe prostih mest (45).

Informacije

Srečanje je namenjen članom/icam DMSBZT Ljubljana.
V primeru, da bo ostalo še kaj prostih mest, se nam lahko pridružijo tudi nečlani.
Stroške predavanja krije društvo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Boža Pirkovič, Katarina Kočnar
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi.

Predstavnica za podružnico Zasavje:                             Predsednica DMSBZT Ljubljana:
     Mag. Boža Pirkovič                                                           Đurđa Sima