Prehrana hemato-onkoloških bolnikov

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
Termin: 
05.04.2019 - 13:00 do 06.04.2019 - 13:00
Lokacija: 
Terme Zreče

Program

Petek, 5. april 2019
13:00 - 14:00 Registracija
14:25 - 14:30 Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s pozdravnim nagovorom; Jovan B.
14:30 - 14:50 Pomen enteralne prehrane kot neločljivi del zdravljenja bolnikov z maligno Boleznijo; Grlj J.
14:50 - 15:10 Vloga pravilne oskrbe ust za zagotavljanje ustreznega enteralnega vnosa hranil v telo; Mešl V.
15:10 - 15:30 Kako se odločimo za prehransko podporo?; Rotovnik Kozjek N.
15:30 - 15:50 Predstavitev klinične poti prehranske podpore na Onkološkem inštitutu Ljubljana; Mastnak Mlakar D.
15:50 – 16:10 Parenteralna prehrana bolnikov na domu; Petrica L.
16:10 – 16:30 Razprava
16:30 – 17:00 Odmor za kavo in ogled posterjev s predstavitvijo avtorjev
17:00 – 17:20 Hranjenje otroka z onkološkim obolenjem po nasogastrični sondi (NGS) / perkutani endoskopski gastrostomi (PEG) – predstavitev primera; Toplišek M., Zajc K.
17:20 – 17:40 Kompatibilnost parenteralne prehrane; Mihovec K.
17:40 – 18:00 Uloga enteralne prehrane kod hematoloških bolesnika u sterilnim jedinicama; Ivoš S. (CRO)
18:00 - 18:20 Nove smernice prehranjevanja otroka z onkološkim obolenjem; Žalik Z, Rožič M., Nunič K.
18:20 – 18:40 Razprava
19:30 – 19:45 Pregled presajanja KMC v prvih 30. Letih v Sloveniji; Pretnar J.
19:40 – 19:50 Prihodnost presajanja KMC v Sloveniji; Sever M.
20:00 VEČERJA

Sobota, 6.april 2019
07:30 – 08:00 Registracija
08:00 – 08:20 Vloga kliničnega dietetika v splošni bolnišnici Slovenj Gradec; Skorja M.
08:20 – 08.40 Prehrana pacientov za hematologijo in hematološko onkologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor; Zafran L.
08:40 – 09:00 Predstavitev vzporedne terapevtske poti – Klinična prehrana v Splošni bolnišnici Novo mesto; Sedej I.
09:00 – 09:20 Prehranski ukrepi kot posledica vzporedne terapevtske poti na hematološkem oddelku v Splošni bolnišnici Novo mesto; Drnovšek M.
09:20 – 09:40 Problem Uporabe prehranskih dopolnil med zdravljenjem rakavih bolezni; Kenda S., Zupančič T.
09:40 – 10:00 Razprava
10:00 – 10:30 Odmor
10:30 – 11:15 Emicizumab v klinični uporabi; Oldenburg J. (Bonn)
11:15 – 11:30 Uporaba kromogene metode za določanje faktorja VIII; Trampuš Bakija A.
11:30 - 11:45 Uvedba kromogenemetode Hyphen; Trampuž; D., Fink M.
11:45 - 12:00 Motnje hemostaze pri krvnih boleznih; Antić D.(Beograd)
12:00 – 12:15 Reaktivno povečana aktivnost faktorja VIII in vWF; Rener K.
12:15 - 12:30 Vpliv predanalitičnih dejavnikoov na teste hemostaze; Fink M.
12:30 – 13:00 SESTANEK IO

Splošne informacije

Kotizacija za člane ZZN Slovenije znaša: dvodnevna 320 €, enodnevna 190€, članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB, posl.Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št. 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-05042019 s pripisom za hematološko sekcijo. Znesek je možno poravnati pol ure pred začetkom seminarja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Prijave

Prijave so možne preko elektronske prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze ali preko elektronske pošte na: bostjan.jovan@kclj.si.
Prijave sprejemajo do vključno 29.03.2019.

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč:
Terme Zreče
Tel.: +386 (0)3 75 76 163
E-mail.: breda.einfalt@unitur.eu ali terme@unitur.eu
Udeleženci si prenočišče uredijo sami !
Vse rezervacije so odvisne od razpoložljivosti prostih sob in jih bodo potrjevali v skladu z razpoložljivimi kapacitetami.
Vljudno vabljeni!
Podpredsednik sekcije MS in ZT v hematologiji
Jovan Boštjan