Pomen povezovanja vseh deležnikov ZN znotraj primarnega zdravstvenega varstva - multidisciplinarnost, varnost in kompetence

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Termin: 
09.04.2019 - 08:30 do 14:30
Lokacija: 
v Poslovni hiši Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

 

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Uvodni pozdrav organizatorja; Barbara Bukovnik
09.10 - 10.10 Vloga strokovne organizacije h krepitvi in povezovanju ZN v primarnem zdravstvenem varstvu; Monika Ažman
10.10 - 10.25 Pomen samostojne dejavnosti patronažne ZN v primarnem zdravstvenem varstvu; Andreja Krajnc
10.25 - 10.45 Pomen povezovanja ZVC in CKZ z vsemi deležniki v primarnem zdravstvenem varstvu; Jošt Torkar
10.45 - 10.55 Zaključek projekta »referenčne ambulante« - pomen sodelovanja; Barbara Bukovnik
10.55 - 11.20 Na vprašanja odgovarja ZZZS – novosti v primarnem zdravstvenem varstvu s sprejetjem SD za leto 2019; predstavnik ZZZS
11.20 - 11.35 Stalna delovna skupina RSKZBN za ZN na primarni ravni – aktualnosti; Robertina Benkovič
11.35 - 11.45 Razprava
11.45 - 12.15 Odmor s pogostitvijo
12.15 - 12.30 Vloga častnega razsodišča pri Zbornici Zvezi; Jožica Eder
12.30 - 12.45 Strokovni nadzori s svetovanjem pri Zbornici Zvezi – potek in zahteve; Zdenka Kramar, Draga Štromajer
12.45 - 13.00 Nov pravilnik o pripravništvu, obvezne vsebine in licenca za opravljanje poklica; Andrej Vojnovič
13.00 - 13.45 Letni pogovori za zaposlene in napredovanje/ocenjevanje zaposlenih; Romana Zupan
13.45 - 13.55 Vprašanja, razprava
13.55 - 14.20 Dejavnosti Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije; Slavica Mencingar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
14.20 - 14.30 Razprava, predlogi in pobude
14.30 Zaključek srečanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo znaša 120 € z DDV, članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane obveznosti se prizna 50% popust in znaša 60 € z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761-480, sklic 0210-09042019.

Prijava

Potrebna je prijava preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko pridobiti Barbara Bukovnik, predsednica Sekcije MS in ZT v družinski medicini, preko naslova: barbara.bukovnik@gmail.com ali GSM 031-866-232.
Organizacijski odbor: Barbara Bukovnik, Jožica Eder, Eva Koren, Tadeja Bizjak, Mira Brodarič, Nataša Medved, Darinka Petrič, Božena Istenič, Metka Žitnik, Melita Podgornik Kanalec.
Programski odbor: Barbara Bukovnik, Jožica Eder, Darinka Petrič, Eva Koren, Božena Istenič, Robertina Benkovič, Monika Ažman.

Veselim se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljam. Vljudno vabljeni!
Barbara Bukovnik, dipl. m. s.,
predsednica sekcije