Pokončna drža/dobra drža - učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje ob sistematskih pregledih za 3. razrede v osnovnih šolah (2. steber)

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
16.01.2019 - 14:30 do 19:30
Lokacija: 
V predavalnici Zbornice -Zveze, Ob železnici 30/a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Program

14.30 - 14.55 Registracija udeležencev
15.00 - 15.35 Predstavitev programa Pokončna drža/Dobra drža – koncept, epidemiološki vidik, celosten pristop uvajanjaSaša Staparski Dobravec    
15.35 - 15.45 Dihalna vaja – anatomija, fiziologija, opazovanje - Saša  Staparski Dobravec
15.45 - 16.30 Anatomija, fiziologija drže in mehanika posameznih vajJahnavi Vaishnav
16.30 - 16.45 Razlaga izvedbe vajStaparski, Jahnavi, Slapšak, Šmit
16.45 - 17.05 Odmor in priprava na delavnice
17.05 - 17.45 Pedagoški pristop, praktična izvedba učne ure, postopek uvajanja v razredAlenka Slapšak, Majda Šmit
17.45 - 18.45 Izvedba dihalne vaje in praktična izvedba vaj  z neposrednim vodenjem - Staparski, Jahnavi, Slapšak, Šmit
18.45 - 19.15 Vodeno delo v dvojicah  - Staparski, Jahnavi, Slapšak, Šmit
19.15 - 19.30 Evalvacija, zaključek strokovnega srečanja in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Udeležba na učni delavnici je omejena na 30 udeležencev.
Program učne delavnice je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.
Strokovno izobraževanje se ne upošteva za obvezne licenčne vsebine iz področja TPO.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija  krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201 5025 8761 480, sklic na številko  0232-16012019.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do petka, 11. 1.2019 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri Majdi Šmit na e-naslov:  majda.smit@gmail.com ali sekcijapzzv@gmail.com

Programsko organizacijski odbor:  Ksenija Noč, Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, dr. Andreja Kvas, Majda Šmit, Boštjan Viher, asis. Sanja Vrbovšek