Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Termin: 
13.06.2019 - 08:30 do 14:30
Lokacija: 
na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice

Program

08.30 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev
09.00 - 09.05 Uvodni pozdrav, Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske
09.05 - 10.30 Etika v zdravstveni in babiški negi, Darinka Klemenc
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.30 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, Tina Zalokar
12.30 - 13.00 Odmor
13.00 - 13.45 Delovno pravno področje, Tina Zalokar
13.45 - 14.30 Etične dileme in kodeks etike, Darinka Klemenc
14.30 Zaključek, sklepne misli in potrditev potrdil 

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze (E - prijavnica)

Dodatne informacije

Dodatne informacije na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.                                         
Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske