Poklicna etika v domovih za starejše občane

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
16.05.2019 - 08:20
Lokacija: 
na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14

Program

08.00 - 08.30 Registracija
08.30 - 08.45 Zakaj ravnati etično?; Marina Velepič, viš.med.ses.
08.45 - 09.45 Etična načela, standardi in kršitve kodeksa etike; Marina Velepič, viš.med.ses.
09.45 - 10.45 Odgovornost v zdravstveni negi; mag. Darja Ovijač, viš.med.ses. univ.dipl.org., viš.pred.
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.15 Čutna ostrina – pogoj za dobro komuniciranje; Vera Štebe, prof.ped., pred.
12.15 - 12.45 Odmor
12.45 - 13.30 Etični problemi in dileme –  prikaz in študije primerov iz prakse; Marina Velepič, viš.med.ses.                                  
13.35 - 14.00 Izobraževanje – izhodišče dobrega razumevanja; Đurđa Sima, dipl. m. s.
14.00 - 14.45 Nasilje nad starostniki; Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s.
14.45 - 15.00 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  bolničarjem in ostalim članom negovalnega tima.  Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih in v  razpravi.
Število udeležencev je omejeno do 30.
Kotizacija z DDV znaša 20,00€ in se plača po izstavljenem računu.
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do 07.02.2019, oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com
Prosimo za točnost!
Vljudno vabljeni! 
Odgovorna za področje etike:                                                                              Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Marina Velepič, s.r.                                                                                              Đurđa Sima, s.r.