Pogled vase

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
Termin: 
11.10.2019 - 13:00 do 12.10.2019 - 13:00
Lokacija: 
Terme Olimia

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Program

Petek, 11. oktober 2019
13:00 - 14:00 Prihod in prijava udeležencev
14:20 - 14:30 Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s pozdravnim nagovorom, Jovan Boštjan, dipl. zn.
14:30 - 15:00 Pomen in tehnike uravnavanja stresa pri delu s hematološkimi bolniki, Nina Erjavec, univ. dipl. psih.
15:00 – 15:30 Zdravstveni delavci ob umirajočih bolnikih, Marjana Bernot, dipl.m.s., univ. dipl. org.
15:30 – 16:00 Žalovanje, Marjana Bernot, dipl.m.s., univ. dipl. org.
16:00 – 16:30 Razprava
16:30 – 17:00 Odmor za kavo in ogled posterjev s predstavitvijo avtorjev
17:00 – 19:00 S čuječnostjo proti stresu, Cvetka Rutar, svetovalka za čuječnost
20:00 VEČERJA

Sobota, 12. oktober 2019
07:30 – 08:00 Registracija
08:00 – 08:20 Spoprijemanje otrok, mladostnikov in staršev z rakom, Dr. Ivana Kreft Hausmeister, univ. dipl. psih.
08:20 – 08.40 Spoprijemanje otrok, mladostnikov in staršev z rakom – pogled medicinske sestre, Tamara Novak ZT, Marjeta Prezelj ZT
08:40 – 09.00 Rokovanje z Neulasta Onpro kitom, Branka Založnik, dipl.m.s.
09:00 – 09:30 Čuječnost, Zoran Planinšec, inštruktor joge       
09:30 – 10:00 Razprava   
10:00 – 10:30 Odmor za kavo in ogled posterjev
10:30 – 11:00 Ozrimo se na bolnikove potrebe v procesu zdravljenja hemofilije A, Lozar Breda, dipl.m.s.
11:00 - 11:30 Vpliv fizioterapije in telesne vadbe na kakovost življenja bolnikov s hemofilijo, Ogrin Maja, dipl. fth.
11:30 – 12:00 Vstop v novo dobo hemofilije A, Irena Preložnik Zupan, dr. med
12:00 - 12:30 Predstavitev rokovanja aplikacije subkutanega zdravila za zdravljenje hemofilije A, Boštjan Jovan, dipl. zn.
12:30 - 13:00 Razprava in zaključek
12:30 – 13:00 SESTANEK IO


Splošne informacije

Kotizacija za člane ZZN Slovenije znaša: dvodnevna 320 €, enodnevna 190€, članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št. 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-11102019 s pripisom za Hematološko sekcijo. Znesek je možno poravnati pol ure pred začetkom seminarja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si
E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice - Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice - Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko. Prijave so možne tudi preko elektronske pošte na: bostjan.jovan@kclj.si
Prijave sprejemamo do vključno 4. 10. 2019.

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč:
Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
Podčetrtek
Tel.: +386 (0)3 8297836
E-mail.: booking@terme-olimia.com
Udeleženci si prenočišče uredijo sami !
Vse rezervacije so odvisne od razpoložljivosti prostih sob in jih bodo potrjevali v skladu z razpoložljivimi kapacitetami.


Vljudno vabljeni!
Podpredsednik Sekcije MS in ZT v hematologiji
Boštjan Jovan