Otrok v otorinolaringologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji
Termin: 
20.09.2019 - 08:30 do 16:00
Lokacija: 
UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Program

08:30 - 09:00 Registracija udeležencev
09:00 - 09:10 Pozdravne besede
I. SKLOP
moderator: Andreja Trdin
09:10 - 09:30 Obravnava otrok na ORL oddelku v Splošni bolnišnici Murska Sobota nekoč in danes; Darja Kučan, dipl. m. s; Nataša Veren, mag. zdr. neg.
09:30 - 09:50 Kirurgija naglušnosti pri otrocih; doc. dr. Janez Rebol, dr. med.
09:50 - 10:10 Sprejem otroka v bolnišnico; Andreja Trdin, dipl. m. s
10:10 - 10:30 Vloga MS pri operaciji nebnic in žrelnice; Emina Brkić, dipl. m. s, Karmen Zupanc, dipl. m.s.
10:30 - 10:50 Vloga MS pri operaciji ušes; (tubulacija in paracenteza); Dunja Gornjak, dipl . m. s 
10:50 - 11:10 Bolečina pri otroku; Tamara Ekart Stojanovič, dipl. m. s
11:10 - 11:20 Razprava
11:20 - 11:40 Odmor
II. SKLOP
moderator: Dunja Gornjak
11:40 - 12:00 Tujki pri otrocih; Tadeja Arčan, mag. zdr.-soc.manag.,dipl.m.s
12:00 - 12:20 Laringitis; Mirela Dimić, dipl.m.s,
12:20 - 12:40 Zdravila v otroškem obdobju; Špela Prislan, dipl. m. s
12:40 - 13:00 Traheotomija pri otroku; Jelka Jakomin, Sandra Otorepec,dipl.m.s
13:00 - 13:20 Vnetja bezgavk; Černela Dobruška, dr. med., specializant otorinolaringologije
13:20 - 13:30 Razprava
13:30 - 13:40 Volitve
13:40 - 14:15 Odmor za kosilo
III. Sklop: DELAVNICE
14:15 Timpanometrija; Patricia Milenović, dipl. m. s
14:45 Inhalacije; Peternel Laura, ZT
15:15 Aspiracije; Sandra Otorepec, dipl. m. s
15:45 Razprava
16:00 Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 190€, za člane Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta in znaša 95€.
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZZBNS- ZDMSZTS št. 0201 5025 8761 480 sklic 00 0231 - 20092019 s pripisom za Sekcijo MS in ZT v otorinolaringologiji.
Ob registraciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji. Podjetja in zavodi lahko plačajo kotizacijo po prejetem računu.
V kotizacijo so všteta predavanja, potrdila o udeležbi, pogostitve, gradivo in organizacija seminarja.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Prijava je možna najkasneje do 18. 09. 2019.

Dodatne informacije

Sonja Krajnik –  sonja.krajnik@gmail.com tel; 041 555 431
Andreja Trdin -  Andreja.TRDIN@ukc-mb.si