Otrok, družina, bolezen in zdravstveni delavci - skrb za druge in skrb zase

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Termin: 
30.05.2014 - 09:00 do 18:30
Lokacija: 
UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

Vabi na strokovno srečanje

Program

09.00 - 09.10 Pozdrav, Majda Oštir, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
09.10 - 09.45 Razvojno - psihološke značilnosti otrok in mladostnikov s kronično  boleznijo, Vesna Krkoč, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije; dr. Petra  Lešnik  Musek, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije
09.45 - 10.20 Soočanje družine s kronično boleznijo otroka in vloga zdravstvenih  delavcev, dr. Ivana Kreft-Hausmeister, univ. dipl. psih.
10.20 - 10.30 Odmor
10.30 - 11.05 Psihološka priprava otrok in mladostnikov na zdravstvene posege, mag. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije, mag. Mateja Gorenc, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije
11.05 - 11.35 Prilagoditve pristopov zdravstvenega osebja pri otrocih z razvojnimi motnjami in motnjo v duševnem razvoju, Katja Stres - Kaučič, univ. dipl. psih., Vedrana Đurašin, univ. dipl. psih.
11.35 - 12.10 Komunikacija z otrokom s posebnimi potrebami, Barbara Korošec, logopedinja
12.10 - 12.30 Razprava
12.30 - 13.30 Odmor za kosilo
13.30 - 13.55 Pravice otrok in mladostnikov, Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc.
13.55 - 14.15  Netravmatska obravnava otrok in mladostnikov, Majda Oštir, dipl. m. s., QSM
14.15 - 14.35 Mladostnik  na prepihu, Julija Pelc, univ. dipl. psih., svetovanje
14.55 - 15.10 Socialne pravice otrok in mladostnikov - kako lahko pomaga socialna delavka, Nataša Uranker, socialna delavka
14.35 - 14.55 Predstavitev dejavnosti Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, Željka Dvorski Cifrek, zdravstveni tehnik, koordinatorica zdravstvene službe
15.10 - 15.20 Razprava
15.20 - 15.40 Odmor
15.40 - 18.30 Učne delavnice

  • Kako prisluhniti in sprostiti svoje telo, asist. dr. Katja Dular, univ. dipl. psih.
  • Kako poskrbeti zase v skrbi za druge, Darja Potočnik, univ. dipl. psih.

18.30 Zaključek srečanja

Splošne informacije

Programski odbor: Majda Oštir, Vesna Krkoč,  Maja Kodrič, Darja Potočnik
Organizacijski odbor: Andreja Ljubič, dipl. m. s.; Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.; Andreja Doberšek,dipl. m. s.; Majda Oštir,dipl. m. s.; Minja Petrovič, prof.  zdr. vzg.; Beisa Žabkar, dipl. m. s., univ. dipl. org., Gabrijela Gabor, dipl. m. s., Doroteja Dobrinja, dipl. m. s.; Gordana Rožman, dipl. m. s.

Oddana je vloga za vpis v evidenco strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi. Kotizacija z  DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust).Kotizacijo nakažite na TRR 02015 - 0258761480, sklic na številko 00 0209-30052014,  ki je odprt pri NLB, d.d.,poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v peediatriji. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po izstavitvi računa. V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Prijave

Elektronska prijava je možna na spletni strani Zbornice – Zveze. Prijava je možna tudi po e- pošti: Andreja Doberšek : dobercvet@gmail.com. Prijave sprejemamo do 15. 5. 2014. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Možne po telefonu: Andreja Doberšek 03 423 35 04 ali 03 423 35 01 ali 041 413 971

Vljudno vabljeni!
Majda Oštir
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji