Osebnostna in strokovna rast zaposlenih v zdravstveni negi

Organizator: 
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper
Termin: 
06.03.2017 - 14:30 do 19:40
Lokacija: 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra – dvorana za pedagoške dejavnosti

Program

14.30 - 15.15 Registracija, navodila udeležencem

Moderatorica: Barbara Zadnik dipl. m. s.

15.15 - 15.20 Pozdravni nagovor predsednice SDMSBZT Koper, Doroteje Dobrinja
15.20 - 16.05 Dolžnosti na delovnem mestu, mag. Mira Šavora, univ. dipl. soc., dipl. m. s.
16.05 - 16.50 Varno okolje v zdravstvenih ustanovah in varnostni izzivi, mag. Marjan Miklavčič, višji pred. s področja varnostnega upravljanja
16.50 - 16.55 Razprava
16.55 - 17.25 Občni zbor
17.25 - 17.40 Odmor
17.40 - 19.40 Z zdravo samopodobo nad izzive komunikacije, Klara Ramovš, prof.

Splošne informacije

Prispevek za člane SDMSBZT Koper se v celoti krije iz članarine. Prispevek ostalih udeležencev znaša 120€, (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Število prijav je omejeno na 130 udeležencev.

V prispevek so všteti stroški organizacije strokovnega srečanja, osvežitev s pijačo v odmoru, pogostitev po zaključku izobraževanja, ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.

Prispevek je potrebno nakazati na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ''Strokovno srečanje 6.3.2017'' do vključno 3.3.2017. Iz nakazila prispevka  mora biti razvidno ime in priimek udeleženca, za katerega je poravnan prispevek.

Ob registraciji je potrebno predložiti člansko izkaznico Zbornice – Zveze. V primeru nakazila prispevka je potrebno predložiti tudi kopijo potrdila o plačilu prispevka.

Strokovno izobraževanje je v postopku pridobitve licenčnih in pedagoških točk.

Prijave

Prijave so možne preko Elektronske prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ e-prijavnica: OSEBNOSTNA IN STROKOVNA RAST ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, oziroma najkasneje do petka, 3. marca 2017.

Vljudno vabljeni,

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper