Odvisnost in delo z odvisnimi

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
18.10.2019 - 08:00 do 14:45
Lokacija: 
na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska c. 14

Program

08.00 – 08.15 Registracija udeležencev seminarja
08.15 – 08.30 Uvod, dr. Radojka Kobentar
08.30 – 09.30 Dileme in izkušnje z odvisnimi- uvod v delavnico, dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih.
09.30 – 10.15 Razvoj odvisnosti, Anica Pišl, prof. def..
10.15 – 10.30 Razprava
10.30 – 11.00 ODMOR
11.00 – 11.45 Socialne in zdravstvene posledice odvisnosti, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.
11.45 – 12.45 Proces zdravljenja, motivacija in recidiv pri odvisnem, Anica Pišl, prof. def.
12.45 – 13.00 ODMOR
13.00 – 13.45 Izkušnje pri delu z odvisnimi v internistični prvi pomoči, Adnan Selimović, dipl. zn.
13.45 – 14.30 Vodenje motivacijskega pogovora v teoriji in praksi – igra vlog, vaje, dr. Bojan Varjačič, Rajko, univ. dipl. psih., Anica Pišl, prof. def.
14.30 – 14.45 Razprava in podelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar  je namenjen medicinskih  sestram/ babicam,  zdravstvenim tehnikom, bolničarjem, negovalcem in drugimi zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi iz različnih področij dela. Seminarske teme zajemajo široko področje odvisnosti kot bolezenskega procesa ter načine in oblike pomoči kljub posledicam. Cilj seminarja je seznanitev zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi s problemi pacientov in družinskih članov ter spoznavanje motivacijskih dejavnikov pri zdravljenju z destigmatizacijo obolelih. Število udeležencev je omejeno do 30.  Program izobraževanja je ovrednoten z  licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. 

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) 01. 10. 2019, oziroma do zasedenosti mest (30). Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

Dodatne informacije

Programsko/organizacijski odbor: Radojka Kobentar,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner
Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE!

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!  

Koordinator:                                                             Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Radojka Kobentar, s.r.                                            Đurđa Sima, s.r.