Obravnava anafilaksije v praksi in na terenu, ter vzpostavitev alternativne žilne poti z intraosalnim pristopom

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
20.11.2019 - 15:00 do 20:00
Lokacija: 
Srednja zdravstvena šola Celje, 1. nadstropje, učilnica 1

Program

Predavatelj: Leonida Perčič
15.00 - 15.00 Registracija
15.05 - 15.30 Teoretična izhodišča anfilaksije
15.30 - 16.00 Vzroki nastanka anfilaksije
16.00 - 16.30 Znaki anafilaksije
16.30 - 17.45 Primeri iz prakse in terena
17.45 - 19.30 Delavnica intraosalna pot, pristop, zdravljenje
19.30 - 20.00 Razprava
20.00 Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.
Vljudno vabljeni!
Predsednica DMSBZT Celje
Kordiš Tomica