Nosečnostna sladkorna bolezen: Zagotavljanje enakosti in prihodnji izzivi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
16.05.2019 - 08:00 do 17:00
Lokacija: 
Hotel Four Points by Sherato
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

 

Program

8.00 – 9.00 REGISTRACIJA   
9.00 – 9.10 Pozdrav organizatorja in predstavitev namena izobraževanja, Jana Klavs
9.10 – 9.30 Različni pristopi obravnave nosečnostne sladkorne bolezni po svetu, Draženka Pongrac Barlovič
9.30 – 11.00 Obravnava nosečnostne sladkorne bolezni po Sloveniji
Kranj - Sonja Mušič
Murska Sobota - Tadeja Gašparič Pincetić
Novo mesto - Andreja Žnidaršič
Koper - Polona Krošelj
Maribor - Simona Sternad
Ljubljana - Melita Cajhen
Diskusija
11.00 – 11.30 ODMOR   
11.30 – 13.30 Zdravljenje nosečnostne sladkorne bolezni na primarnem in sekundarnem nivoju
11.30 – 12.00 Nosečnostna SB - obravnava z vidika diabetologa, Marjeta Tomažič
12.00 – 12.30 Vodenje nosečnostne sladkorne bolezni na primarnem nivoju – vidiki iz ginekološke ambulante, Mili Lomšek, Darja Pugelj
12.30 – 13.30 Okrogla miza – vodena diskusija, več sodelujočih
13.30 – 14.30 KOSILO   
14.30 – 15.00 Simpozij   
15.00 – 16.30 Delavnice  
A - PREHRANA - Melita Cajhen, Metka Fister,
B - UKREPI v primeru posebnih okoliščin (bolezni, hujšanju, nizki vrednosti glukoze v krvi,…) - Mateja Tomažin Šporar, Draženka Pongrac Barlovič
C - PSIHOLOŠKA PODPORA - Ana Munda, Jana Klavs
16.30 – 17.00 Zaključek z vodeno diskusijo   

Splošne informacije

1. Cilj izobraževanja:
•    pridobitev in nadgraditev splošnih znanj o nosečnostni sladkorni bolezni
•    spoznavanje različnih praks obravnave po Sloveniji in svetu
•    pridobitev specialnih veščin glede prehrane, posebnih stanj in ukrepov ter psihološke podpore ob obravnavi nosečnostne sladkorne bolezni
•    spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj
Izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in ostalim zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z endokrinološkimi boleznimi, predvsem nosečnostno sladkorno boleznijo.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€ z DDV). V kotizacijo je všteto gradivo ob predavanjih in delavnicah izobraževanja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-16052019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega izobraževanja v register izpopolnjevanj/izobraževanj  sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Na voljo je brezplačno parkiranje ob hotelu.
Razstavni prostor je možno najeti, najmanjša količina najete površine je 4m2. Cena m2 je 150€ brez DDV.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/519-229 ali e-pošti janaklavs@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.
Programsko organizacijski odbor:
Melita Cajhen, Mateja Tomažin Šporar, Jana Klavs, Metka Fister, Draženka Barlović Pongrac

Prisrčno vabljeni!
Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs