Mikrobiološki nadzor v endoskopiji - učna delavnica

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
Termin: 
10.04.2019 - 15:00 do 19:00
Lokacija: 
Zbornica Zveza, Ob železnici 30 a, Ljubljana, seminarski prostor, klet.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji

Program srečanja

15.00 – 15.30    Registracija udeležencev

15.30 - 16.00     Okužbe v endoskopiji
                                 asist. Tatjana Mrvič, dr.med.
16.00 – 16.30    Interpretacija mikrobioloških vzorcev
                               asist. dr. Nataša Švent - Kučina, dr. med.
16.30 – 16.50     Odmor
16.50 - 17.20      Osnove endoskopov
                                 Matej Burger, Olympus Slovenija
17.20 - 17.40     Predstavitev protokola Mikrobiološki nadzor v endoskopiji
                                 Tatjana Gjergek, dipl.m.s.
17.40 – 18.30    Praktični prikaz odvzema vzorcev
                                Marija Petrinec Primožič, dipl.m.s., Tatjana Gjergek, dipl.m.s.
18.30 – 19.00     Razprava in zaključek

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije

Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-1004019.

Prijave

Število udeležencev je omejeno na 30 oseb.
Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Organizacijski odbor: Tatjana Gjergek, Marija Petrinec Primožič.
Dodatne informacije: gjergek.tatjana@gmail.com ali telefon 041/364-905.

Vljudno vabljeni!

 

Tatjana Gjergek

Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji

Ljubljana, 10.1.2019