Pomembni datumi

Pomembni datumi

  • Oddaja izvlečkov: 20. november 2018
  • Obvestilo o potrditvi ustreznosti izvlečka: 15. december 2018
  • Oddaja prispevkov za objavo v zborniku kongresa: 10. februar 2019
  • Zgodnja prijava za udeležbo na kongresu: 10. april 2019
  • Plačilo kotizacije za aktivne udeležence: 10. april 2019
  • Kongres: 9. in 10. maj 2019