Organizatorji

 

12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
9. in 10. maj 2019
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Organizator:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
T: (01) 544 54 80
F: (01) 544 54 81
E: tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si