Zbornik prispevkov

9. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

"Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema"