Kongres 2013

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic pri Zbornici-Zvezi

organizira

9. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«

09. in 10. maj 2013,
Kongresni Center Brdo, Brdo pri Kranju